menu opener

ŽABARI-VELIKA PLANA

 Zabari – Donja Livadica – Velika Plana      
      Stanice/Stajališta      
07:00 12:45 18:25 Žabari  07:55 13:30 19:35
07:02 12:47 18:27 Strugara 07:53 13:29 19:33
07:04 12:49 18:29 F.K.P. Drapšin 07:51 13:28 19:31
07:10 12:55 18:35 Porodinski Put 07:45 13:25 19:25
07:12 12:57 18:37 Donja Livadica P 07:43 13:23 19:23
07:14 12:59 18:39 Donja  Livadica R 07:41 13:21 19:21
07:16 13:01 18:41 Most 07:39 13:19 19:19
07:18 13:03 18:43 Velika Plana Ciglana 07:37 13:17 19:17
07:22 13:07 18:47 Velika Plana 1 07:33 13:13 19:13
07:25 13:10 18:50 Velika Plana 07:30 13:10 19:10
      Stanice/Stajališta      
–>Radnim danom u 07:00,12:45,18:25      
<–Radnim danom u 07:30,19:10,13:10