KUPI KARTU
menu opener

Odgovorno poslovanje

Lokalne zajednice – Naše usluge su deo osnovne infrastrukture koja povezuje ljude i zajednice. Bilo da se radi o poslu, odmoru ili drugim bitnim putovanjima, milioni putnika zavise od nas I mi moramo biti pouzdani svaki dan

Životna sredina – Kao pružalac usluga javnog prevoza, zaštita životne sredine je već deo onoga što radimo u Arrivi. Usluge javnog prijevoza imaju ključnu ulogu u rešavanju ekoloških izazova, koji će postati važniji u svetu rasta stanovništva, urbanizacije i nestašice resursa

Klijenti – Kao deo širenja,  očekuje se da će Arriva kao deo međunarodnog biznisa, u budućnosti tražiti nove načine za poboljšanje naših transportnih usluga. I mi to i radimo – sa investicijama koje se odnose na tehnologiju putničkih vozila pa sve do inovativnih načina za smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu

Zaposleni – Naših 53.000 zaposlenih obuhvata 14 zemalja, što Arrivu čini velikim poslodavcem u mnogim oblastima u kojima poslujemo. Ulažemo velike napore da razvijamo partnerstvo sa našim zaposlenima, sindikatima  u cilju stvaranja radnog okruženja koje će ih podržati i poštovati.

ISO standardi u kompaniji Arriva

Sertifikacina provera usklađenosti Arrive Litas prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 održana je u januaru 2018. godine od strane sertifikacionog tela TUV Rheinland, dok je resertifikaciona provera prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 uspešno završena u januaru 2021 i kompaniji Arriva Litas su izdati zvanični sertifikati.

Arriva Litas je prva transportna kompanija u Srbiji koja je 2019. godine uspešno sertifikovana prema zahtevima standarda ISO 39001, Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja.

Tokom 2020. godine je završena i sertifikacija prema zahtevima standarda ISO 27001 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija i ISO 50001 Sistem menadžmenta energijom.