menu opener

Rukovodstvo kompanije

people

Negoslav Jovanović
Direktor

people

Miodrag Tomašević
Direktor finansija

people

Dušan Krstić
Direktor saobraćaja

people

Predrag Basta
Direktor za tehničko održavanje

people

Zoran Milić
Direktor sektora za turizam