Rukovodstvo kompanije

– Negoslav Jovanović, Direktor
– Miodrag Tomašević, Direktor finansija
– Dušan Krstić, Direktor saobraćaja
– Predrag Basta, Direktor za tehničko održavanje
– Vladimir Šarac, Direktor nabavke
– Zoran Milić, Direktor sektora za turizam

KONTAKT - Beograd

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 23/1
Telefon: 011 / 2201 672
Mail: info@arriva.rs