Menadžment kompanije

– Dejan Bogunović, Generalni direktor
– Miodrag Tomašević, Direktor za finansije
– Negoslav Jovanović, Direktor za korporativne i pravne poslove
– Goran Topalović, Direktor za međumesni i međunarodni saobraćaj
– Dušan Krstić, Direktor za gradski saobraćaj, biznis analizu i poslove razvoja
– Predrag Basta, Direktor za tehniku
– Vladimir Šarac, Direktor nabavke
– Zoran Milić, Direktor za turizam
– Biljana Komazec, Finansijski kontrolor
– Ana Laušević, Menadžer za komunikaciju i marketing

KONTAKT - Beograd

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 23/1
Telefon: 011 / 2201 672
Mail: info@arriva.rs