Aktuelni tenderi

Arriva oglašava prikupljanje ponuda za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada na osnovu podataka o okvirnim količinama i vrstama otpada

 

Podaci o naručiocu:

Poslovno ime: Arriva Litas

Adresa sedišta: Moše Pijade 9 Požarevac

Matični broj: 07163851

Internet stranica: arriva.rs

E-mail adresa: office@arriva.rs

Lice za kontakt: Novica Mitić, tel +381628800014, e-mail novica.mitic@arriva.rs

 

Celokupna dokumentacija dostupna na linku :
Oglas za preuzimanje i zbrinjavanje otpada