menu opener

BEOGRAD-POŽAREVAC

 BEOGRAD – POZAREVAC – direktno                    
          Stanice/Stajališta             13 14
09:02 15:10 16:00 17:00 21:00 Beograd 07:50 09:20 11:50 13:20 14:55 15:50 18:20 20:20
09:10 15:12 16:02 17:02 21:02 Autokomanda 07:35 09:05 11:35 13:05 14:40 15:35 18:05 20:05
10:22 16:30 17:20 18:20 22:20 Požarevac 06:30 08:00 10:30 12:00 13:35 14:30 17:00 19:00
          Stanice/Stajališta                
–>Radnim danom u 12:15,15:10,17:00,21:00, subotom u 09:02,15:10,16:00,21:00, nedeljom u 15:10,16:00,17:00,21:00, Raspust u 12:15,15:10,17:00,21:00, Praznik u 15:10,16:00,17:00,21:00                    
<–Radnim danom u 06:30,08:00,10:30,14:30,19:00, subotom u 06:30,08:00,10:30,12:00,17:00,19:00, nedeljom u 10:30,12:00,13:35,17:00,19:00, Raspust u 06:30,14:30,19:00, Praznik u 10:30,12:00,13:35,17:00,19:00                    
                             
                             
 Požarevac – Lipov Lad – Beograd                    
  Stanice/Stajališta                        
06:30 Požarevac 18:20                      
06:32 Samoposluga MIP 18:18                      
06:34 Lipov Lad  18:16                      
07:40 Autokomanda 17:10                      
07:50 Beograd 17:00                      
  Stanice/Stajališta                        
–>Polasci u 06:30                    
<–Polasci u 17:00