menu opener

Požarevac - Novi Sad

1 2 3 Stanica 4 5 6
4:20 8:20 12:00 Požarevac 9:15 14:20 20:50
5:45 10:20 14:40 Beograd 8:00 13:00 19:30
5:57 10:30 14:52 Zemun 7:05 11:13 19:03
6:15 10:40 Batajnica-centar 7:01 10:55 18:45
6:23 10:50 Nova Pazova-centar 6:55 10:50 18:37
6:30 10:58 Stara Pazova AS 6:47 10:40 18:30
6:40 11:08 Inđija AS 6:37 10:30 18:20
6:48 11:18 Maradik R 6:27 10:20 18:12
6:53 11:22 Gladnoš 6:23 10:14 18:07
7:06 11:32 Sremski Karlovci 6:13 10:04 17:54
7:14 11:39 Petrovaradin 6:06 9:56 17:46
7:20 11:45 16:15 Novi Sad AS 6:00 9:50 17:40

 

Režim obavljanja: Polasci pod rednim brojem 2 i 5 saobraćaju svakodnevno, polasci pod rednim brojem 1,3, 4 i 6 saobraćaju samo radnim danima.