menu opener

Arriva oglašava prikupljanje ponuda za nabavku Evro dizela za 2019/2020. godinu

Arriva oglašava prikupljanje ponuda za nabavku Evro dizela za 2019/2020 godinu.

 

Podaci o naručiocu:

Poslovno ime: Arriva Litas

Adresa sedišta: Moše Pijade 9 Požarevac

Matični broj: 07163851

Internet stranica: arriva.rs

E-mail adresa: office@arriva.rs

Lice za kontakt: Vladimir Šarac, direktor za nabavku tel +38162880404, e-mail vladimir.sarac@arriva.rs

 

Celokupna dokumentacija dostupna ovde:
Arriva fuel Serbia 2019-2020
Pricing Module
Code of Conduct
Responsible Procurement Policy