menu opener

Arriva Litas doo Požarevac oglašava prodaju sledećih osnovnih sredstava:

  • 30 autobusa IKARBUS IK 103, korišćeni, godina proizvodnje 2005, tip namene: gradski, lokacija: Beograd, Petrovac, Kragujevac
  • 1 autobus MAN Lion’s Coach, korišćen, godina proizvodnje 2004, tip namene: turistički, lokacija: Požarevac
  • 1 autobus Temsa Safari, korišćeni; godina proizvodnje 2003, tip namene: međugrad, lokacija: Petrovac
  • 9 autobusa IKARBUS IK 103, korišćeni; nekompletni, lokacija: više lokacija

 

Potencijalni kupci mogu pogledati autobuse na navedenim lokacijama. Autobusi se prodaju u viđenom stanju.

 

Kontakt za dodatne informacije

Beograd: Dragan Jevtić, 062/ 88 00 405

Petrovac: Nenad Stojanovic 062/ 88 00 189

Kragujevac: Dragan Dobrić 062/ 88 80 240

Požarevac: Lale Vuković 062/  88 00 203

Niš: Srđan Cekić 062/88 89 205

 

Arriva Litas zadržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za prodaju osnovnih sredstava“  na adresu: Arriva Litas doo, Moše Pijade 9, 12000 Požarevac. Rok za dostavljane ponuda je 20 dana.

Za prodaju autobusa za koje ponude budu prihvaćene,  zaključiće se ugovor o kupoprodaji sa plaćanjem kupoprodajne cene unapred.

Spisak vozila možete pogledati ovde.