BEOGRAD-POŽAREVAC -GOLUBAC

  Stanice/Stajališta      
12:15 Beograd 08:15    
12:27 Autokomanda 08:00    
13:30 Požarevac 06:50    
13:39 Bratinac Mlin 06:41    
13:42 Bare Ž .S. 06:38    
13:46 Beranje R. 06:34    
13:49 Sirakovo 06:31    
13:51 Mailovac 06:29    
13:55 Đurakovo Popovac 06:25    
14:00 Topolovnik 06:20    
14:03 Kumane 06:17    
14:15 Veliko Gradište 06:10    
14:21 Kusiće R 05:49    
14:23 Braničevo 05:47    
14:28 Ponikve 05:42    
14:29 Barič R 05:41    
14:30 Usije R 05:40    
14:31 Radoševac R 05:39    
14:35 Golubac 05:35    
  Stanice/Stajališta    
–>Radnim danom u 12:15
<–Radnim danom u 05:35

AUTOBUSKE STANICE

AS Požarevac +381 (0)12 210 123; +381 (0)12 221 544; 

AS Žabari  + 381 (0)12 250 250 

AS Petrovac  + 381 (0)12 320 745

AS Svilajnac   + 381 (0)35 323 044

AS Kučevo + 381 (0)12 852 163 

AS Žagubica + 381 (0)12 76 43 164