BEOGRAD-KUČEVO-MAJDANPEK

    Stanice/Stajališta    
09:45 18:45 Beograd 08:20 17:45
09:57 18:57 Autokomanda 08:05 17:30
11:05 20:05 Požarevac 07:00 16:10
11:08 20:08 Kruška 1 06:52 16:09
11:10 20:10 Kruška 2 06:50 16:07
11:15 20:15 Salakovac 1 06:45 16:05
11:19 20:19 Smoljinac R 06:42 16:02
11:22 20:22 Šapine 06:38 15:58
11:26 20:26 Zabrega 06:34 15:54
11:32 20:32 Divan 06:28 15:48
11:34 20:34 Kobilje R 06:26 15:46
11:39 20:39 Makce R 06:21 15:41
11:42 20:42 Velika Bresnica 06:18 15:38
11:45 20:45 Rabrovo 06:15 15:35
11:50 20:50 Mustapić R 06:10 15:30
11:53 20:53 Mišljenovac 06:07 15:27
11:56 20:56 Lješnica 06:04 15:24
12:01 21:01 Sena 05:59 15:19
12:06 21:06 Turija 05:54 15:14
12:11 21:11 Kaona 1 05:49 15:09
12:20 21:20 Kučevo 05:45 15:00
12:23 21:23 ŠIK  05:42 14:57
12:29 21:29 Neresnica R 05:36 14:51
12:34 21:34 Popovac 05:31 14:46
12:37 21:37 Lanka Požarevac 05:28 14:43
12:39 21:39 Voluja 05:26 14:41
12:41 21:41 Krst 05:24 14:39
12:43 21:43 Brodica R 05:22 14:37
12:49 21:49 Železnik 05:16 14:31
12:51 21:51 Bosiljkovac 05:14 14:29
12:57 21:57 Blagojev Kamen 05:08 14:23
13:13 22:13 Debeli Lug R 04:52 14:07
13:20 22:20 Majdanpek  04:45 14:00
    Stanice/Stajališta    
–>Radnim danom i subotom u 09:45,18:45, nedeljom u 18:45, Raspust u 09:45,18:45, Praznik u 09:45,18:45  
<–Radnim danom i subotom u 04:45,14:00, nedeljom u 14:00, Raspust u 04:45,14:00, Praznik u 04:45,14:00  

AUTOBUSKE STANICE

AS Požarevac +381 (0)12 210 123; +381 (0)12 221 544; 

AS Žabari  + 381 (0)12 250 250 

AS Petrovac  + 381 (0)12 320 745

AS Svilajnac   + 381 (0)35 323 044

AS Kučevo + 381 (0)12 852 163 

AS Žagubica + 381 (0)12 76 43 164